"Překvapením byla violoncellistka Judita Škodová, jejíž jméno bezpochyby stojí za zapamatování. Hrála velmi krásným, vřelým, zpěvným tónem s velkou empatií, jímž na sebe upoutala pozornost hned ve svém prvním vstupu a ještě více jej rozvinula ve violoncellovém sólu na začátku druhé věty. Její vysoká míra muzikality, nesobecké ponoření do hudby a vytříbený lyrický tón odhalují výjimečný talent, o němž s největší pravděpodobností v budoucnu uslyšíme."  (L. van Beethoven: Koncert pro violoncello, housle a klavír C dur)

     - I. Gerk, Online Merker 11/17
 
 
     "Absolventka profesorů Mirko Škampy a Miroslava Petráše Judita Škodová svým výkonem potvrdila, že patří mezi nejzajímavější a nejnadějnější české violoncellistky ( i violoncellisty! ) své generace. Zvláště mne zaujal krásný tón, jenž byl zřetelný jak v pp, tak i v obvykle méně zřetelných místech spodních oktáv či řadě šestnáctin. Její Langsam zpíval v teskně milostné touze, Sehr lebhaft se vyznačoval energickou lehkostí a přesností." (R. Schumann: Koncert pro violoncello a orchestr a moll)
 
     - P. Kohout, Harmonie 03/16
 
 
     "Violoncellistka Judita Škodová se představila ve Dvořákově Rondu, op. 94. Virtuózně v dynamice i tempech předvedla tento populární kus na svůj výjimečný nástroj zpěvným vyprávějícím tónem."
 
     - Wolfsburger Nachrichten 09/16